• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Попълнете и изпратете електронният формуляр МОЛБА ЗА БЕЗПЛАТНО КАНДИДАТСТВАНЕ. Желателно е да попълните всички полета, тази информация ще е от голяма полза за нас, за да ви предложим най-добрите оферти за работа.

КЪМ ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМУЛЯР МОЛБА ЗА РАБОТА >>>

 Работа в Англия

Безплатно кандидатстване за постоянна работа и сезонни бригади в земеделски ферми, фабрики, пакетажни складове и транспортни фирми във Великобритания и Европейският съюз.